Det Gamle Vandtårn

blev byg­get i 1905. Vi "bor" altså i en byg­ning, som er mere end hund­re­de år gam­mel.

Det er vi en lille smule stolt på, og i 2012 har Landsfor­en­in­gen for Byg­nings - og Land­skabs­kul­tur ind­sendt et for­slag til fred­ning af tår­net.

Vi har lavet en bil­led serie om tårnet, som kører pa siden

Ejeren af tårnet er ener­gi­sel­ska­bet "Verdo". Vi har lejet det gratis i mange, mange år, først af kom­mu­nen, se­ne­re af Ver­do

Ind­til for et par år siden be­tal­te kom­mu­nen al­le om­kost­nin­ger for el, vand og varme, men også vi er offer af ad­skil­lige ned­skæ­rings­run­der.

Vi håber at fred­nings­for­sla­get også gav­ner os

Du kan down­loade for­sla­get (scroll down på siden) her

Sidste opdatering : 07.12.2015