Randers, 27. april 2019

Referatet af Generalforsamling Onsdag 24. april 2019 kl 19.30
i Fritidshuset, 2. Sal, Lokale 6

 1. Valg af dirigent : Ole Styhm, oz4co, blev valgt som dirigent. Han konstaterer at indkaldelse til denne forsamling var til tiden og at der er nok medlemmer til stede (10) til at tage beslutninger.
 2. Formandens redegørelse 2018 : På grund af sygdommen af formand Finn Ellermann, optræder Steen Clausen, suppleant, som formand. Vi er meget bekymret om Finn's helbred, der er ingen bedring lovet.
  Formanden overrækker den guldne EDR æresnåle til Ove, oz1is, for hans 50 årig indsats for klubben og radio-amatør foreningen.
 3. Behandling og Godkendelse af Regnskab 2018. Regnskabet 2018 sluttede med et underskud , 2874,81 Dkr. Regnskabet blev godkendt med tak til kassereren Hans van Duijnhoven og til begge revisorer Ole Bendtsen og Ove Sørensen.
 4. Kontingent 2019. Kassereren mener ikke at der er grund til forandring af kontingentet, så det bliver 300 kr for en fuldt *)ordet "fuldt" refererer udelukkende til: "licenseret" licenseret medlem.
 5. Indkomne forslag. Der er ikke nogle indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsen. Formanden og suppleanten står til genvlag. På grund af sygdommen måtte Finn nedlægge sit formandskab. Steen bliver valgt som formand og Finn Sørensen som suppleant. så betyrelsen er nu:
  Steen Clausen,oz1kih,formand
  Kjeld Kristensen,oz1lg,sekretær,
  Hans van Duijnhoven,oz9hvd,kasserer,
  Finn Sørensen,oz6fs,suppleant
 7. Valg af revisorer: Ole Bendtsen, oz2acn, og Ove Sørensen, oz1is, bliver genvalgt som revisorer.
 8. Eventuelt. Vores medlem Bernhard Arp Sørensen forttæller om muligheder for samarbejde med / logi hos MakerSpace i Randers. MakerSpace er en gruppe af elektronik enthousiaster som udvikler styring af droner, 3D-printing, m.m. De har et stort rum (og rum til overs) på Industrivej. Vi beslutter at undersøge mulighederne og finansielle konsekvenser nærmere.
referent, Hans van Duijnhoven. oz9hvd