Links

Foreningen af de Dans­ke Eks­pe­ri­men­te­ren­de Ra­di­o­a­ma­tø­rer

Brugtgrej, en (semi) kom­mer­si­el hjem­me­si­de, hvor man kan købe / sælge brugte radio ting En rus­sisk hjem­me­si­de, med man­ge ma­nu­a­ler (mestens på engelsk).
Hvis du vil for­an­dre (for­be­dre?) dit grej, klik her for in­for­ma­tion. Lav din e­lek­tro­nis­ke i­de­er til vir­ke­lig­hed Alt om mikrofoner findes her.
Radioamatørernes database (databæst?)
Vores tyske kolleger

og ame­ri­kan­ner­ne.
Til sidst, men slet ikke den mindste: alt slags diagrammer, tekster, manualer (gamle og nye) findes her: på oz1gmu.homeserver.com
Log ind med
usernavn : Gest
password : Taarnet2012