Bestyrelsen

Bestyelsen af vores forening består af kun tre personen:

Formand : Steen Clausen
OZ1KIH

formand@oz7rd.dk
Sekretær : Kjeld Kristensen
OZ1LG

bestyr1@oz7rd.dk
Kasserer : Hans van Duijnhoven
OZ9HVD

kasserer@oz7rd.dk