En meget aktiv radioamatørJeg må desværre Danske radioamatører lave opmærksom på Danmark's:

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Kapitel 1. Bestemmelser for alle køretøjer.

§ 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

§ 2. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets forskellige apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik.

§ 3. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at der ikke udvikles unødig røg og støj.

Sidste opdatering : 09.12.2015